jedinicni hidrogram SCS

Proracun maksimalnog proticaja odredjene verovatnoće primenom kombinovanog postupka SCS

 • Maksimalni proticaj oderedjene verovatnoće primenom kombinovane metode
 • SCS postupka za razdvajanje Pe padavina od ukupnih-bruto padavina Pbr.
 • Teorija sintetičkog jediničnog hidrograma za determinisanje vršne ordinate sintetičog jediničnog hidrograma qmax
 • Maksimalni proticaji na manjim slivnim površinama A < 1000 km2 su posledica kiša čije trajanje je kraće od 24h.
 • Zbog toga potrebno je maksimalnu dnevnu kišu svesti na merodavnu Htp, odnosno količinu padavina koja dovodi do pojave maksimalnog proticaja- model Jankovića(1994).Vrednosti "C" i "n" dobijene su na osnovu obrade hidrograma sa 93 bujična sliva u Srbiji - autor Ristić Ratko, (2000).
 • Postupak optimizacije metoda SCS napisana je u PHP jeziku.Metod i ulazni parametri "CN", "k", "B","C" i "n", određeni su na osnovu metodologije iz udžbenika - Hidrologija Bujičnih tokova autora Ristić Ratka i Dragana Maloševića
Start SCS

Unapred definisani koeficijenti - konstante:

 • α = 1.0
 • A = 0.3
 • C = 0.75
 • n = 0.336

Maksimalni proticaj [m3/sec]:

Qmax

Vreme kasnjenja [h]:

vreme kasnjenja

Vreme porasta hidrograma [h]:

vreme porasta hidrograma

Merodavna kisa trajanja T [h]:

vreme porasta hidrograma

Efektivna kisa [mm]:

Efektivna kisa

Deficit vlage u zemljistu [mm]:

Deficit vlage u zemljistu

Sintetički jedinični trougaoni hidrogram

Klasifikacija hidroloških tipova zemljišta

Tip zemljišta Minimalan iznos infiltracije[mm/h]
A 7.62 - 11.4
B 3.81 - 7.61
C 1.27 - 3.80
D 0.00 - 1.26
Start SCS

Proracun (Odredjivanje) kolicina nanosa vodne erozije metoda prof.Gavrilovica

 1. Proračun količina nanosa (srednjegodišnji i sundni proticaji).
 2. Odredjivanje koeficijenta erozije Z
 3. Na osnovu višegodišnjeg istraživanja na terenu, u područjima Južne, Zapadne i Velike Morave, Ibra, Timoka i Vardara,
 4. a proverom određenih postavki u laboratoriji za bujice i eroziju Šumarskog fakulteta u Beogradu,
 5. prof.Gavrilović uspeo je da dobije analitički izraz za određivanje srednjegodišnjih zapremina nanosa,
 6. za prirodni sliv, deo sliva ili gravitaciono područje - odvojenu parcelu.
 7. Svi analitički obrasci u metodi prof.Gavrilovića, predstavljaju analitičke izraze za proračune količina nanosa po potencijalu erozije
 • Temperaturni koeficijent područja, T = √((tº/10)+0,1)
 • Proracun Z koeficijenta erozije sliva, Z = y*x*a*(φ+√Jsr)
 • Koeficijent retencije nanosa, Ru = (O*D)¼/(0,25(L+10.0)
 • Ukupna proizvodnja nanosa, Wgod = T*Hgod.*π*√Z³*F
 • Ggod. = T*Hgod.*π*√Z³ * F * Ru
 • klasifikacija erozije po Z koef.
Kategorija razornosti Jacina erozionih procesa u koritu i slivu Tip vladajuce erozije Koeficijent erozije "Z" Srednja vrednost koeficijenta "Z"
I Ekscesivna (preterana) erozija
 • dubinska
 • mesovita
 • povrsinska
 • 1,51 < vise
 • 1,21 - 1,50
 • 1,01 - 1,20
1,25
II Jaka erozija
 • dubinska
 • mesovita
 • povrsinska
 • 0,91 - 1,00
 • 0,81 - 0,90
 • 0,71 - 0,80
0,85
III Osrednja erozija
 • dubinska
 • mesovita
 • povrsinska
 • 0,61 - 0,70
 • 0,51 - 0,60
 • 0,41 - 0,50
0,55
IV Slaba erozija
 • dubinska
 • mesovita
 • povrsinska
 • 0,31 - 0,40
 • 0,21 - 0,30
 • 0,11 - 0,20
0,30
V Vrlo slaba erozija tragovi erozije
 • 0,01 - 0,19
 • i manje
0,10

Start Gavrilovic


Proracun Qmax primenom Racionalnog metoda na slivnoj povrsini sa tecenjem po padinama i u hidrografskoj mrezi

Racionalni metod kreiran je za proracun Qmax - proticaja na slivovima sa velikim ucescem nepropusnih povrsina - urbanizovanim sredinama, zatim koristi se kod projektovanja drenaznih sistema,objekata, u konzervacionim radovima , propustima kod manjih mostova, evakuacionih organa puteva,za povrsinske vode(rigode, odvodni kanali). Upotrebljava se na slivovima do 50 km2, a usvajaju se pretpostavke da je trajanje merodavne kise jednako vremenu koncentracije.("Hidrologija Bujičnih tokova autora Ristić Ratka i Dragana Maloševića")

 • Tc-vreme-koncentracije [h]
 • Intenzitet-merodavne-kise [mm/h]
 • Maksimalni-proticaj [m3/h]

Start Rac-metoda


Proracun Qmax primenom Racionalnog metoda na slivnoj povrsini sa tecenjem po padinama

Tecenje niz padine dominira na malim slivovima gde se voda krece u tankom sloju po povrsini terena, zato se u ovom slucaju za roracun vremena koncentracije koristi formula Kerby-ja.

 • Tc-vreme-koncentracije [min]
 • Intenzitet-merodavne-kise [mm/h]
 • Maksimalni-proticaj [m3/h]
povrsina n
glatka,nepropusna 0.02
glatko,golo i zbijeno zemljiste 0.1
oskudna trava,kulture u redovima,srednje rapavo golo zemljiste 0.2
pasnjak,trava u solidnom stanju 0.4
liscarska ili ceinarska suma 0.6
suma sa dubokom steljom , gusta trava 0.8

Start Rac-metoda-tecenje po padini