Ovom metodom obuhvaćene su sledeće celine

 1. Proračun količina nanosa (srednjegodišnji i sundni proticaji).
 2. Odredjivanje koeficijenta erozije Z
 3. Na osnovu višegodišnjeg istraživanja na terenu, u područjima Južne, Zapadne i Velike Morave, Ibra, Timoka i Vardara,
 4. a proverom određenih postavki u laboratoriji za bujice i eroziju Šumarskog fakulteta u Beogradu,
 5. prof.Gavrilović uspeo je da dobije analitički izraz za određivanje srednjegodišnjih zapremina nanosa,
 6. za prirodni sliv, deo sliva ili gravitaciono područje - odvojenu parcelu.
 7. Svi analitički obrasci u metodi prof.Gavrilovića, predstavljaju analitičke izraze za proračune količina nanosa po potencijalu erozije
 • Temperaturni koeficijent područja, T = √((tº/10)+0,1)
 • Proracun Z koeficijenta erozije sliva, Z = y*x*a*(φ+√Jsr)
 • Koeficijent retencije nanosa, Ru = (O*D)¼/(0,25(L+10.0)
 • Ukupna proizvodnja nanosa, Wgod = T*Hgod.*π*√Z³*F
 • Ggod. = T*Hgod.*π*√Z³ * F * Ru
 • klasifikacija erozije po Z koef.

Vrednosti koeficijenta erozije Z

Kategorija razornosti Jacina erozionih procesa u koritu i slivu Tip vladajuce erozije Koeficijent erozije "Z" Srednja vrednost koeficijenta "Z"
I Ekscesivna (preterana) erozija
 • dubinska
 • mesovita
 • povrsinska
 • 1,51 < vise
 • 1,21 - 1,50
 • 1,01 - 1,20
1,25
II Jaka erozija
 • dubinska
 • mesovita
 • povrsinska
 • 0,91 - 1,00
 • 0,81 - 0,90
 • 0,71 - 0,80
0,85
III Osrednja erozija
 • dubinska
 • mesovita
 • povrsinska
 • 0,61 - 0,70
 • 0,51 - 0,60
 • 0,41 - 0,50
0,55
IV Slaba erozija
 • dubinska
 • mesovita
 • povrsinska
 • 0,31 - 0,40
 • 0,21 - 0,30
 • 0,11 - 0,20
0,30
V Vrlo slaba erozija tragovi erozije
 • 0,01 - 0,19
 • i manje
0,10